ΓΕΦΥΡΕΣ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ

Οι στεφάνες ζιρκονίου είναι στεφάνες των οποίων ο μεταλλικός σκελετός έχει αντικατασταθεί με σκελετό από οξείδιο του ζιρκονίου. Οι σκελετοί αυτοί είναι λευκού χρώματος και επιτρέπουν προσθετικές εργασίες υψηλής αισθητικής και εξαιρετικής αντοχής. Ακριβώς λόγω της εξαιρετικής αντοχής του σκελετού της ζιρκονίας ενδείκνυται η χρήση του για κατασκευή γεφυρών στην πρόσθια ή οπίσθια περιοχή του στόματος.

Οι στεφάνες καλύπτουν εξολοκλήρου το δόντι αποκαθιστώντας το φυσικό του σχήμα και μέγεθος. Οι γέφυρες τοποθετούνται στις περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη ενός ή περισσοτέρων οδόντων κλείνοντας τα κενά που δημιουργεί αυτή η έλλειψη και αποκαθιστώντας τη λειτουργία της μάσησης η οποία έχει διαταραχθεί ή και χαθεί εντελώς λόγω της απώλειας του δοντιού. Λόγω της απουσίας μεταλλικού σκελετού διευκολύνουν τη διέλευση του φωτός από τη δομή τους με αποτέλεσμα να διακρίνονται από ανώτερη αισθητική και φυσικότητα.