ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΝΕΟΓΙΛΩΝ

Κάποιες φορές είναι απαραίτητο να προβούμε σε μία ή περισσότερες εξαγωγές παιδικών δοντιών και ο κύριος λόγος που συμβαίνει αυτό είναι όταν είναι πολύ κατεστραμμένα και δεν έχουμε άλλη επιλογή. Σε αυτή την περίπτωση τοποθετούμε στο σημείο της εξαγωγής ένα ειδικό μηχάνημα διατήρησης χώρου για να διατηρηθεί ο χώρος και να ανατείλει φυσιολογικά το μόνιμο δόντι.

Εξαγωγή νεογιλού δοντιού κάνουμε επίσης προκειμένου να διευκολύνουμε την ανατολή των μονίμων δοντιών. Για παράδειγμα, μπορεί ένα παιδικό δοντάκι να κουνιέται, ένδειξη ότι πρόκειται σε λίγο να ανατείλει ο διάδοχος αλλά να μην έχει χαλαρώσει τόσο ώστε να πέσει φυσιολογικά μόνο του. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να διευκολύνουμε την ανατολή αφαιρώντας το παιδικό δοντάκι.