ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ

Ο προληπτικός έλεγχος και η έγκαιρη θεραπεία των βλαβών των νεογιλών είναι απαραίτητα για πολλούς λόγους: τα χαλασμένα νεογιλά δόντια μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στα μόνιμα δόντια που θα τα αντικαταστήσουν.

Υγιή νεογιλά δόντια αντικαθίστανται από υγιή μόνιμα δόντια, αντίθετα τερηδονισμένα νεογιλά δημιουργούν τις συνθήκες για μετάδοση μικροβίων στα μόνιμα με επακόλουθο τον τερηδονισμό τους. Τα τερηδονισμένα νεογιλά δόντια τα οποία παραμελούνται και δεν αποκαθίστανται έγκαιρα από τον οδοντίατρο με ένα απλό σφράγισμα μπορεί να καταστραφούν τόσο ώστε να είναι απαραίτητη η εξαγωγή τους. Η πρώιμη εξαγωγή των νεογιλών μπορεί να προκαλέσει μελλοντικά ορθοδοντικά προβλήματα στα μόνιμα λόγω έλλειψης χώρου.