ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΟΔΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΩΝ

Οι άξονες μεταλλικοί ή υαλονημμάτων τοποθετούνται μετά την ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) στη θεραπευμένη ρίζα του δοντιού συγκολλόνται με αυτή και κατόπιν γίνεται ανασύσταση του δοντιού με αμάλγαμα ή σύνθετη ρητίνη.

Μετά την ανασύσταση συνιστάται η τοποθέτηση στο δόντι στεφάνης για να προστατέψουμε το δόντι από μελλοντικό κάταγμα, όπως ακριβώς συνιστάται και μετά από κάθε ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση).