ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Στεφάνες και γέφυρες
Η στεφάνη ή “θήκη” όπως αλλιώς λέγεται, τοποθετείται σε ένα δόντι και εξωτερικά μοιάζει με το φυσικό δόντι. Έτσι προστατεύεται το δόντι από πιθανό τερηδονισμό, ή κάταγμα αποκαθίσταται το σωστό σχήμα και μέγεθος με αποτέλεσμα την καλύτερη εμφάνιση του δοντιού. Οι στεφάνες συνήθως τοποθετούνται, όταν ένα δόντι έχει ένα μεγάλο σφράγισμα ή έχει σπάσει, στα απονευρωμένα δόντια , καθώς και σε περιπτώσεις που χρήζουν διόρθωσης σοβαρών αισθητικών προβλημάτων.

Η γέφυρα είναι μία κατασκευή η οποία αναπληρώνει ένα ή περισσότερα ελλείποντα δόντια, “γεφυρώνοντας” έτσι το διάστημα μεταξύ δύο δοντιών. Αποτελείται εσωτερικά από σκελετό ο οποίος μπορεί να είναι από μέταλλο απλό( παλλάδιο, χρωμίου – κοβαλτίου), μέταλλο ευγενές (χρυσοπλατίνα) με εξαιρετικές ιδιότητες τόσο στην αισθητική όσο και στην αντοχή ή από ζιρκόνιο (στεφάνες γέφυρες ζιρκονίου) ή από κεραμικό υλικό (ολοκεραμικά) ο οποίος σκελετός χτίζεται εξωτερικά από πορσελάνη.

Προκειμένου να τοποθετηθεί μια γέφυρα ή μια στεφάνη, τροχίζονται τα υπάρχοντα παρακείμενα δόντια, ώστε να αφαιρεθεί μια ποσότητα οδοντικής ουσίας, η οποία θα αντικατασταθεί από τη στεφάνη. Ακολουθεί η λήψη αποτυπωμάτων του οδοντικού φραγμού του ασθενούς και η εργαστηριακή διαδικασία (στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο). Τόσο οι γέφυρες όσο και οι στεφάνες συγκολλούνται μόνιμα με τα υποκείμενα δόντια.

Η απώλεια ενός ή περισσοτέρων δοντιών εκτός από αισθητικό πρόβλημα προκαλεί διαταραχές στη σύγκλειση και στην κροταφογναθική διάρθρωση. Τα γειτονικά δόντια μετακινούνται, οι ανταγωνιστές (τα δόντια της αντίθετης γνάθου από αυτήν της απώλειας) υπερεκφύονται, με αποτέλεσμα διαταραχές στη μάσηση και επιβάρυνση της διάρθρωσης. Η άμεση τοποθέτηση γέφυρας σε αυτές τις περιοχές φυσικά αποτρέπει τέτοιου είδους προβλήματα και επαναφέρει τη σταθερότητα και τη λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος.